Product Sản phẩm

Hiển thị: Chi tiết | Ảnh sản phẩm | Rút gọn
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 466   
  Ảnh Tên sản phẩm Giá
Trâm thư Kinh Bát Nhã gốm Bát Tràng

Trâm thư Kinh Bát Nhã gốm Bát Tràng

gomtinhhoa.com.vn - Trâm thư Kinh Bát Nhã gốm Bát Tràng cao cấp, trâm thư đẹp kích thước 68x46x7cm, độ dày 5cm. Sản phẩm được thực ...

0( 0 phiếu )
Giá bán

Liên hệ

Ngày đăng
06/08/2017
Tượng Phật thích ca gốm men màu

Tượng Phật thích ca gốm men màu

0( 0 phiếu )
Giá bán

625.000 VND

Ngày đăng
11/07/2017
Bình hoa gốm vuốt tay đắp nổi

Bình hoa gốm vuốt tay đắp nổi

0( 0 phiếu )
Giá bán

600.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình hoa gốm vuốt tay hoa mai

Bình hoa gốm vuốt tay hoa mai

0( 0 phiếu )
Giá bán

1.000.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình gốm cắm hoa vuốt tay

Bình gốm cắm hoa vuốt tay

0( 0 phiếu )
Giá bán

550.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình gốm cắm hoa vẽ hoa văn gốm vuốt tay

Bình gốm cắm hoa vẽ hoa văn gốm vuốt tay

0( 0 phiếu )
Giá bán

800.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình gốm cắm hoa gốm vuốt tay

Bình gốm cắm hoa gốm vuốt tay

0( 0 phiếu )
Giá bán

1.050.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình hoa đắp nổi gốm vuốt tay

Bình hoa đắp nổi gốm vuốt tay

0( 0 phiếu )
Giá bán

600.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình hoa gốm vuốt tay s2

Bình hoa gốm vuốt tay s2

0( 0 phiếu )
Giá bán

100.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình gốm cắm hoa

Bình gốm cắm hoa

0( 0 phiếu )
Giá bán

325.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình sữa cắm hoa gốm vuốt tay

Bình sữa cắm hoa gốm vuốt tay

0( 0 phiếu )
Giá bán

450.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình hoa mini gốm vuốt tay

Bình hoa mini gốm vuốt tay

0( 0 phiếu )
Giá bán

125.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình đùi dế gốm men màu cắm hoa

Bình đùi dế gốm men màu cắm hoa

0( 0 phiếu )
Giá bán

450.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình gốm cắm hoa trang trí

Bình gốm cắm hoa trang trí

0( 0 phiếu )
Giá bán

550.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình gốm trang trí

Bình gốm trang trí

0( 0 phiếu )
Giá bán

450.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Vò cắm hoa gốm men chảy

Vò cắm hoa gốm men chảy

0( 0 phiếu )
Giá bán

270.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình hoa gốm lộng lá

Bình hoa gốm lộng lá

0( 0 phiếu )
Giá bán

250.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình gốm đỏ sóng tình trang trí

Bình gốm đỏ sóng tình trang trí

0( 0 phiếu )
Giá bán

385.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình gốm trang trí miệng nhỏ men chảy

Bình gốm trang trí miệng nhỏ men chảy

0( 0 phiếu )
Giá bán

270.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Lu gốm họa tiết sọc dưa cắm hoa

Lu gốm họa tiết sọc dưa cắm hoa

0( 0 phiếu )
Giá bán

325.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Bình yếm đào gốm men cát

Bình yếm đào gốm men cát

0( 0 phiếu )
Giá bán

660.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Vò miệng vuông gốm vuốt tay

Vò miệng vuông gốm vuốt tay

0( 0 phiếu )
Giá bán

550.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Lọ hoa gốm men nước dưa

Lọ hoa gốm men nước dưa

0( 0 phiếu )
Giá bán

200.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Lọ cắm hoa gốm sứ miệng dẹt

Lọ cắm hoa gốm sứ miệng dẹt

0( 0 phiếu )
Giá bán

220.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Lọ hoa gốm men chảy trang trí

Lọ hoa gốm men chảy trang trí

0( 0 phiếu )
Giá bán

180.000 VND

Ngày đăng
15/05/2017
Lục bình bách hoa Gốm trang trí

Lục bình bách hoa Gốm trang trí

0( 0 phiếu )
Giá bán

3.500.000 VND

Ngày đăng
14/05/2017
Bình gốm trang trí đắp nổi

Bình gốm trang trí đắp nổi

0( 0 phiếu )
Giá bán

6.250.000 VND

Ngày đăng
14/05/2017
Bình hoa gốm khắc chìm

Bình hoa gốm khắc chìm

0( 0 phiếu )
Giá bán

3.670.000 VND

Ngày đăng
09/05/2017
Bình hoa gốm đắp nổi

Bình hoa gốm đắp nổi

0( 0 phiếu )
Giá bán

630.000 VND

Ngày đăng
09/05/2017
Thố gốm đựng tỏi gốm vuốt tay

Thố gốm đựng tỏi gốm vuốt tay

0( 0 phiếu )
Giá bán

350.000 VND

Ngày đăng
26/04/2017
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 466