STT Tên đơn vị và địa chỉ Cán bộ lãnh đạo Điện thoại
Họ tên và Email Chức vụ Cơ quan Nhà riêng Di động
1 2 3 4 5 6 7 8
1 001
Lãnh đạo bộ
49, Đại Cổ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phạm Vũ Luận BT 38684046 - -
Nguyễn Vinh Hiển TT - -
Nguyễn Thị Nghĩa TT - -
Trần Quang Quý TT - -
Bùi Văn Ga TT - -
2 1
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Department of Testing and Auditing Education quality
30, Tạ Quang Bửu, Q, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Ngô Thành Hưng PCTr 38684996 - -
Ngô Kim Khôi CTr 35 375 051 - -
Phạm Xuân Thanh PCTr 35 620 689 - -
Trần Văn Kiên PCTr 37 641 023 - -
Trần Văn Nghĩa PCTr 36 642 939 - -
3 10
Vụ Giáo dục dân tộc
Department of Ethnic Education
30, Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Huyền VT 36 230 280 - -
Ngô Quang Sơn PVT - -
4 11
Vụ Giáo dục mầm non
Department of pre-school Education
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Phan Lan Anh PVT 38684671 - -
Lê Minh Hà VT 37 563 149 - -
Ngô Thị Hợp PVT 22 416 945 - -
5 12
Vụ Giáo dục thư­ờng xuyên
Department of continuing Education
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Nguyễn Công Hinh VT 36 230 254 - -
Nguyễn Hồng Sơn PVT 38 574 384 - -
Trần Như­ Tỉnh PVT 38 646 103 - -
6 13
Vụ Giáo dục tiểu học
Department of primary Education
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Lê Tiến Thành VT 38 682 356 - -
Phạm Ngọc Định PVT 38 356 573 - -
Trần Thị Thắm PVT - -
7 14
Vụ Giáo dục trung học
Department of secondary Education
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Đoàn Văn Ninh PVT - -
Vũ Đình Chuẩn VT - -
Nguyễn Hải Châu PVT 35 659 837 - -
Nguyễn Sỹ Đức PVT 35 521 250 - -
Nguyễn Trọng Hoàn PVT 37 912 872 - -
8 15
Vụ Hợp tác quốc tế
Department of international Cooperation
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Trần Bá Việt Dũng VT 38 694 883 - -
Phạm Chí Cường PVT - -
Nguyễn Thanh Huyền PVT 38 349 094 - -
9 16
Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường
Department of Science, Technology and Environment
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Nguyễn Phúc Khanh PVT 36 230 249 - -
Tạ Đức Thịnh VT 39 871 414 - -
Lê Trọng Hùng PVT - -
10 17
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Department of Planning amd Finance
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Bùi Hồng Quang PVT 38 694 887 - -
Nguyễn Ngọc Vũ VT - -
Nguyễn Văn Áng PVT - -
Lê Khánh Tuấn PVT - -
11 18
Vụ Pháp chế
Department of legal Affairs
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Chu Hồng Thanh VT 38 694 911 - -
Lê Thị Kim Dung PVT 35 370 783 - -
12 19
Vụ Tổ chức cán bộ
Department of personnel and Organization
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Bùi Mạnh Nhị VT 38 680 398 - -
Ngô Mạnh Hải PVT 38 572 775 - -
Nguyễn Văn Vui PVT 37 734 720 - -
Trần Kim Tự PVT - -
13 2
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
Department of teacher and Education management staff
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Hoàng Đức Minh CTr 38 693 841 - -
Trư­ơng Đình Mậu PCTr 39 645 501 - -
Nguyễn Hải Thập PCTr 35 636 689 - -
14 20
Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Department of school material facilities and equipment, children’s toys
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Trần Duy Tạo CTr 38 693 227 - -
Phạm Ngọc Phương PCTr 36 645 152 - -
Nguyễn Bá Cần PCTr 37 472 251 - -
Phạm Hùng Anh PCTr - -
15 21
Vụ Đào tạo với nước ngoài
Department of overseas Training
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Minh PCT 38 680 397 - -
Nguyễn Xuân Vang CT - -
16 22
Vụ Giáo dục quốc phòng
Department of national defense Education
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Phạm Thành Công PVT 38 680 358 - -
Hà Văn Công VT 38 535 919 - -
17 3
Cục Công nghệ thông tin
Center of Information technology
30, Tạ Quang Bửu, Q, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Quách Tuấn Ngọc CTr 38 693 715 - -
Nguyễn Sơn Hải PCTr 38 692 697 - -
Nguyễn Vũ Quốc Hưng PCTr - -
18 4
Văn phòng Bộ
Ministry Office
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Phạm Mạnh Hùng CVP 38692479 - -
Trịnh Xuân Hiếu - -
Nguyễn Đình Mạnh 36 241 247 - -
Phan Quang Dũng PCVP 38 697 944 - -
Nguyễn Hải Long PCVP 35 371 987 - -
19 5
Văn phòng Đại diện tại TP. HCM
Ho Chi Minh-based Representative Office
03, Công trường quốc tế, Q.3, TP. HCM
Đỗ Quốc Anh 08 38 295 501 - -
Trần H­ường PGĐ 08 62 976 460 - -
Đỗ Hữu Tuyết PGĐ - -
20 6
Thanh tra Bộ
Ministry Inspectorate
49, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Nguyễn Huy Bằng CTT 38 681 600 - -
Hà Hữu Phúc PCTT - -
Nguyễn Văn Chiến PCTT 35 651 523 - -
Phạm Ngọc Trúc PCTT 37 645 773 - -
Trang  1 2   
Nguồn: Tổng cục thống kê