Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo
Doanh nghiệp cần » Thanh lý hàng tồn kho từ Cty Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Nam Bộ