Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

Cty Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Nam Bộ

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Quốc Lộ 51, X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành,
Điện thoại : 3895248, 3895247
Fax : 3876636
Tên giám đốc : Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Sang