Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

Cty Ngũ Kim Hua Sheng TNHH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, 10A Đường 6, H. Dĩ An,
Điện thoại : 3737679, 3737553
Fax : 3737677
Email : Đăng nhập Can view
Tên giám đốc : Giám đốc: Ông Chiu Chuang Liang
Di động : Đăng nhập Can view