Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo
Hoạt động đối tác VIỆT HÀN - CTY CP SX TMDV XNK VIỆT HÀN