Cập nhật thông tin doanh nghiệp - Miễn phí đăng ký và duy trì

Thông tin doanh nghiệp
Trường có * là bắt buộc phải nhập
Logo (*.jpg,*.gif,*.png/Max 1Mb)
Mã số thuế*
Email*
Tên công ty đầy đủ*
Tên viết tắt
Tên Tiếng anh
Địa chỉ*
Slogan
Khu vực
Điện thoại*
Fax
Website
Tên giám đốc
Di động
Vốn điều lệ VNĐ
Tổng số lao động hiện tại* Thông tin này giúp Vietnamnay thực hiện các chương trình hỗ trợ, chăm sóc, cung cấp thông tin thương mại, giới thiệu đối tác cho Doanh nghiệp và không hiển thị trên website
Doanh thu năm vừa qua VNĐ
Hoạt động xuất nhập khẩu
Ngày cấp (dd/mm/yyyy)
Ngày thành lập* (dd/mm/yyyy)
Loại hình doanh nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh
Other category
Đối tượng khách hàng*
Sản phẩm, dịch vụ chính*
Giới thiệu doanh nghiệp
(tối đa 2000 từ)
Thông tin người đăng ký (Đại diện truyền thông của công ty)
Họ và tên*
Chức vụ*
Email*
Điện thoại*
Hotline: 090 324 95 95