Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

CÔNG TY CP DẦU KHÍ VIỆT NHẬT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 8 Hoàng Diệu, phường 1 - Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : 0643385693
Fax : 0643856943
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 22/12/1998
Tên giám đốc : Giám đốc:Nguyễn Phạm Hoàng San